TGN Energy har fått innvilget støtte for et samarbeidsprosjekt sammen med IFE – Institutt for Energiteknikk

Tema for prosjekt er – “Distributed Green Energy in a smart grid”

Støtten er innvilget av FORREGION1 Vestfold sammen med USN Universitetet i SørØst-Norge