ORCALogo4B ORCALogo4B

OrcaGrid viser vei mot en bærekraftig energidistribusjon

OrcaGrid er ett samarbeidesprosjekt med en visjon om å tilby høyeffektive energisystemer. Isolasolar og TGN Energy har en felles mål om å bidra til å akselerere samfunnets hastighet mot en bærekraftig fremtid

TGN-Illustration

OrcaGrid viser vei mot en bærekraftig energidistribusjon

OrcaGrid er ett samarbeidesprosjekt med en visjon om å tilby høyeffektive energisystemer. Isolasolar og TGN Energy har en felles mål om å bidra til å akselerere samfunnets hastighet mot en bærekraftig fremtid

OrcaIcons2 power-plant-svgrepo-com2

 Hvorfor OrcaGrid?

Verden elektrifiseres og produksjonen av elektrisitet blir mer og mer fornybar. Dette betyr økte utfordringer med svingninger i energiproduksjon og et mer dynamisk strømforbruk med høye topper på bestemte tider av døgnet.

For å presse forbrukerne til å spre forbruket ut over dagen, introduseres mer dynamiske prismodeller som kan ha betydelig innvirkning på din strømregningen.

OrcaGrid er en energiproduksjons og lagringsløsning installert i eller ved lokalene til et kontorbygg, leiligheter/hus eller et industrielt anlegg, som gjør det mulig for eieren å redusere kraftkostnader og å redusere effektavgift.Flere funksjoner i Orcagrid, kan bidra til dette.

CirklarPres

Dashboard

Dashboard Capture

Vårt system skal

  • Tilrettelegge for etablering av lokal energiproduksjon og energilagring hos våre kunder.

  • Optimalisere utnyttelse av fornybare energikilder.

  • Bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet gjennom effektutjevning.

  • Gi færre avbrudd og bedre og bedre strømkvalitet hos kundene.

Solcellesystem med OrcaGrid 35% Standard solcelleinstallasjon 19%

Hvorfor OrcaGrid?

Verden elektrifiseres og produksjonen av elektrisitet blir mer og mer fornybar. Dette betyr økte utfordringer med svingninger i energiproduksjon og et mer dynamisk strømforbruk med høye topper på bestemte tider av døgnet. For å presse forbrukerne til å spre forbruket ut over dagen, introduseres mer dynamiske prismodeller som kan ha betydelig innvirkning på din strømregningen.OrcaGrid er en energiproduksjons og lagringsløsning installert i eller ved lokalene til et kontorbygg, leiligheter/hus eller et industrielt anlegg, som gjør det mulig for eieren å redusere kraftkostnader og å redusere effektavgift.Flere funksjoner i Orcagrid, kan bidra til dette.

CirklarPres

Dashboard

Dashboard Capture

Vårt system skal

  • Tilrettelegge for etablering av lokal energiproduksjon og energilagring hos våre kunder.

  • Optimalisere utnyttelse av fornybare energikilder.

  • Bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet gjennom effektutjevning.

  • Gi færre avbrudd og bedre og bedre strømkvalitet hos kundene.

Solcellesystem med OrcaGrid 35% Standard solcelleinstallasjon 19%

Fullskala Pilotprosjekt Isola AS

En vårdag i 2019 var vi så heldige å møte Isola ved deres leder for Innovasjon Jørgen Young. Jørgen syntes umiddelbart våre tanker rundt energistyring var både innovative og tidsriktige. Det ble raskt hamret ut en offensiv plan for å bygge et fullskala Pilotprosjekt, som ikke bare skulle være overbevisende teknologisk, og til lavkost. Prosjektet viser også vei mot en mer bærekraftig fremtid.

Produksjon Isola pilotprosjekt 2020

BlueBar1 OrangeBar1

Forventet resultat kWh
Faktisk resultat kWh

Januar

341 381

Februar

812 1,274

Mars

2,391 2,752

April

3,349 3,980

Totalt

6,893 8,387

Tørre fakta om Pilotprosjektet
(nå omdøpt til det kulere OrcaGrid)

Solceller: IsolaSolar AS

·      60stk Talesun 380w Bifacial Solcellepaneler.

·      22,8 kWp installert effekt

Elektrisk: TGN Energy AS

·      50 kWh Li Ion Batteri,
bygget opp av brukte
El-Bil Batterier

·      30 kW Bifacial Inverter

·      27 kW Solcelle Inverter

·      Kontrollsystem

·      Hovedtavle

Sammen kan vi:

·      Produsere svært mye grønn
solenergi

·      Redusere effekttopper

·      Lagre av kraft

·      Kommuniserer med netteier

·      Automatisere Kjøp og salg av
kraft

·      Reduserer THD og reaktive
laster

·      Fjernstyre og overvåke våre
anlegg

·      Være et toppsystem for
kraftstyring

Fullskala Pilotprosjekt Isola AS

En vårdag i 2019 var vi så heldige å møte Isola ved deres leder for Innovasjon Jørgen Young. Jørgen syntes umiddelbart våre tanker rundt energistyring var både innovative og tidsriktige. Det ble raskt hamret ut en offensiv plan for å bygge et fullskala Pilotprosjekt, som ikke bare skulle være overbevisende teknologisk, og til lavkost. Prosjektet viser også vei mot en mer bærekraftig fremtid.

Produksjon Isola pilotprosjekt 2020

BlueBar1 OrangeBar1

Förväntat resultat kWh
Faktiskt resultat kWh

Januar

341 381

Februar

812 1,274

Mars

2,391 2,752

April

3,349 3,980

Totalt

6,893 8,387

Tørre fakta om Pilotprosjektet
(nå omdøpt til det kulere OrcaGrid)

Solceller: IsolaSolar AS

·      60stk Talesun 380w Bifacial Solcellepaneler.

·      22,8 kWp installert effekt

Elektrisk: TGN Energy AS

·      50 kWh Li Ion Batteri,
bygget opp av brukte
El-Bil Batterier

·      30 kW Bifacial Inverter

·      27 kW Solcelle Inverter

·      Kontrollsystem

·      Hovedtavle

Sammen kan vi:

·      Produsere svært mye grønn
solenergi

·      Redusere effekttopper

·      Lagre av kraft

·      Kommuniserer med netteier

·      Automatisere Kjøp og salg av
kraft

·      Reduserer THD og reaktive
laster

·      Fjernstyre og overvåke våre
anlegg

·      Være et toppsystem for
kraftstyring